Gå tilbake Tilbake til opplæring

Yrkesrettet norskopplæring

Allservice tilbyr en omfattende pakke med yrkesrettet norskopplæring for enkeltpersoner og bedrifter med fremmedspråklige ansatte. Opplæringen er målrettet og setter deltakerne bedre i stand til å utføre sitt yrke eller til å komme inn i det norske arbeidslivet.

 

Kartlegging av ferdigheter

Allservice kan foretar screeningtest av ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig, samt matematikk. For fremmedspråklige kartlegger vi nivået på norsk, matematikk og samfunnsfag.

Kartlegging av yrkeskompetanse

Vi kartlegger og analyserer deltakeres og ansattes yrkeskompetanse gjennom våre kartleggingsverktøy.

Norsk skriftlig og muntlig

Grundig yrkesrettet opplæring med trening i norsk muntlig og skriftlig, samt matematikk og samfunnsfag. For å sikre en god progresjon, blir du testet tre ganger i studietiden.

Skreddersydd opplæring

All opplæring er skreddersydd til den enkeltes behov. Enten det gjelder enkeltindivider eller ansatte i bedrifter tilpasser vi opplæringen etter behov.