Varig tilrettelagt arbeid

Hva er VTA?

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Formålet med VTA er å gi arbeid som bidrar til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Arbeidsdeltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Hva er VTA
VTA hos Allservice

Vi vet at med riktig tilrettelegging kan alle oppleve mestring og arbeidsglede.

Ved bruk av individuelle handlingsplaner med kvalifiseringsmål og livskvalitetsmål utvikler Allservice ressurser og mestring hos mennesker i varig tilrettelagt arbeid. Vi tilbyr fagopplæring med mulighet for kompetansebevis/fagbrev i fem ulike fag, samt karrieremuligheter med hospitering i ordinært arbeid. 

Gjennom samhandling og forskjellige sosiale arrangementer trener vi på motivering av sosiale ferdigheter. Vi ivaretar behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring for våre arbeidsdeltakere.

Arbeidsmiljøet skal vise anerkjennelse og forståelse ved å tillate hver enkelt ansatt å ha spesielle behov hvor vi forsterker hverandre i et trygt arbeidsfellesskap som gir økt tilhørighet, arbeidsglede og livskvalitet.

Arbeid gir identitet, tilhørighet og kompetanse og gjør våre arbeidstakere til likeverdige samfunnsmedlemmer.
Industriell produksjon

Gjennom våre produksjons avdelinger er Allservice totalleverandør av varig tilrettelagt arbeidsglede.

Hver eneste dag hjelper vi bedrifter i regionen med en rekke tjenester. Enten det gjelder plastpakking og adressering, tre, IT og montering – utføres alle oppgaver med glede, dyktighet og en god dose entusiasme.

Med stor kapasitet og egne biler som henter og bringer, håndterer vi effektivt store og små oppdrag.

Vi er stolte av å være markedsledende innen plastpakking og adressering, men vi kan bidra med så mye-mye mer. Alt fra trevare til installasjon av software – vi får til det meste!

Kvaleberg
Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.

Allservice er forhåndsgodkjent for tiltaket VTA og har fått tildelt 60 plasser. NAV søker deltaker inn til oss, vi har ikke mulighet til å ta inn deltaker direkte. 

Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.

Allservice er forhåndsgodkjent for tiltaket VTA og har fått tildelt 68 plasser.

NAV søker deltaker inn til oss, vi har ikke mulighet til å ta inn deltaker direkte.