Gå tilbake Tilbake til opplæring

Salg, service og kundebehandling med praksis

Programområdet for kurset salg, service og kundebehandling er basert på VGS nivå. Kursdeltakerne har ulik bakgrunn og erfaring, men har motivasjon og ønske om å jobbe innen salg- og service yrker. Målet er å legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg, markedsføring, logistikk og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser.

Ønsker du å være med som praksisbedrift for våre kursdeltaker får du en gylden mulighet til å skreddersy en av våre kursdeltakere til deres eget ønske, men også muligheten til å hjelpe ressurssterke mennesker tilbake i ordinært arbeid.

Ta Kontakt

Ønsker du mer informasjon, kontakt:

Kursansvarlig Silje Aukland 452 50 343
silje@allservice.no

Innhold

Å gi grunnlag for utvikling av kunnskap om hvordan ulike markeder fungerer og endrer seg over tid, står sentralt i opplæringen. Deltakerne skal selv knytte til seg kontakter i arbeidslivet, men får råd og veiledning underveis. Kurset gir også opplæring i jobbsøkeraktiviteter og intervjutrening. Ved å øke kunnskapsnivå om teori, krav og forventninger tilknyttet varehandel bransjen, legges det til rette for at deltakeren har økt forståelse av hva som skal til for å bli en god arbeidstaker.

Praksis

Ryddig kommunikasjon og godt samarbeid mellom bedrift og Allservice er høyt prioritert i praksisperioden. I de 8 ukene med praksis følger Allservice jevnlig opp deltaker ute hos bedrift. Gjennom praktisk anvendelse av kunnskap og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjons-teknologi får jobbkandidaten møte flere av de kravene som stilles til samarbeid og utøvelse av arbeidsprosesser i servicebransjene.

 

Mål

Ved å bli kjent med arbeidstaker, praktisere teorien og lære av en ordinær arbeidsgiver får kursdeltakerne alle verktøy for å kunne bli en verdifull ressurs for arbeidsgiver. Målet er å gi jobbkandidaten økt kunnskap og erfaring med seg på veien mot fast ansettelse i arbeidslivet. Kurset har bra resultater og mange av våre kursdeltakere får tilbud om fast arbeidskontrakt i deltid/heltid etter endt kurs.

Kurset har et godt samarbeid med ulike aktører i næringslivet. Tilbakemeldinger fra våre samarbeids aktører sier det er verdifullt å ha noen som både har kjennskap til teorien bak salg, service og kundebehandling samt er motivert for å jobbe i bransjen. Ønsker du å være med som praksisbedrift for våre kursdeltaker får du en gylden mulighet til å skreddersy en av våre kursdeltakere til deres eget ønske, men også muligheten til å hjelpe ressurssterke mennesker tilbake i ordinært arbeid.