Gå tilbake Tilbake til karriereomstilling

Rekruttering

Flere bedrifter ønsker å overlate rekrutteringsprosessen til andre grunnet tidskrevende arbeid. Et samarbeid med Allservice har mange fordeler. Allservice tar ansvar for rekrutteringsprosessen med å oppdrive kandidater som dekker dine behov og du kan prioritere andre oppgaver som er nødvendig for at din bedrift skal lykkes.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Grundig kartlegging av kandidat

Allservice oppdriver kandidater som dekker dine behov og kvalitetssikrer hele ansettelsesprosessen med anerkjente rekrutteringsverktøy for å sikre riktig kompetanse i henhold til deres behov og ønsker.

Intervjuprosess og utvelgelse

Etter intervjuer settes det opp en prioritert kandidatliste. Når behandling av søknad er avsluttet gjennomgår vi sammen med dere utvalgte kandidaters cv og kompetansekartlegging. Deretter avtales tidspunkt for sluttintervju hvor vi bistår med oppsummering, utvelgelse og tilbakemelding til kandidater dersom det er ønskelig.

Tett oppfølging med jobbkonsulent

Etter ansettelsen får du mulighet til tett oppfølging av kandidaten fra en av våre jobbkonsulenter. Kontakt oss og du vil se at spørsmålet om rekruttering kan løses på den beste måten for deg og din bedrift.