Gå tilbake Tilbake til opplæring

PIL - for bedrifter

PIL – Praktisk Individuell Læring, er en ny metode for bransjerettet opplæring. Den går ut på å kartlegge arbeidsgiverens behov for kompetanse. Samtidig kartlegges kompetansen den enkelte medarbeider har. Er det et gap, tilbys medarbeiderne individuell opplæring for å dekke opp manglende kompetanse.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Bransjerettet opplæring

Vi tilbyr opplæring for ansatte i bedrifter. Opplæring kan ta sted både på dag- og kveldstid, i grupper eller individuelt. All opplæring er rettet mot ansatte i bedriften og den enkelte bedrifts bransje.

 Kompetansekartlegging 

Vi kartlegger kompetansen enkelte medarbeider har. Er det et gap, tilbys medarbeiderne individuell opplæring for å dekke opp manglende kompetanse og styrke deres muligheter i bedriften.

 

Opplæring på arbeidsplassen

All opplæring skjer på individnivå og ute i bedriften – ikke i tradisjonelt klasserom eller kursmiljø fjernt fra arbeidsplassen. Dette sikrer en yrkesrettet opplæring i rett miljø og med ekte problemstillinger.