I løpet av et arbeidsliv er det vanlig å oppleve omstilling og nyorientering. Det kan skje av eget ønske, eller p.g.a endring i arbeidsforhold, helse, økonomi eller flytting. Slike overganger er krevende og det kan derfor være smart å søke hensiktsmessig støtte i prosessen.

KARRIEREVEILEDNING

 • Karriereguide
 • Interessekartlegging

 • JOBBSØKERKURS

 • Utvikling av CV
 • Nettverking og intervjutrening
 • Profilering på sosiale medier
 • LIVSSTILSVEILEDNING

 • Kartlegger fysisk helse, stress m.m
 • Klargjør for struktur i hverdagen
 • Gjør deg bevisst på balanse
 • REKRUTTERING

 • Grundig kartlegging av kandidat
 • Intervjuprosess og utvelgelse
 • Tett oppfølging
 • KONTAKTETABLERING BEDRIFT

 • Kartlegging av muligheter for praksis
 • Etablering av bedriftskontakt
 • Oppfølging, samtaler og besøk
 • JOBBSMAK

 • Arbeidstrening på egne premisser
 • Personlig utvikling
 • Kartlegging & vurdering