Om oss

Allservice skaper en forskjell. Vi vet at alle kan – bare det legges til rette for det.

Vi i Allservice skal skape en forskjell. Vi skal realisere potensialet i mennesker, slik at næringslivet får utbytte av verdien som ligger i mangfoldet, øker sitt samfunnsansvar og endrer sitt samfunnsengasjement for sysselsetting av mennesker. NAV er Allservice sin største oppdragsgiver. Siden 1972 har arbeid og inkludering vært vår kjernekompetanse og vi vet at alle kan. 

Vi tror på mennesker og tror at alle kan bidra med noe uansett situasjon. Ved å bevisstgjøre enkeltmenneskets egne ressurser, bygger vi bedre arbeidsplasser og gir økt arbeidsinkludering. 

Livsmestring for arbeidsmestring!

Samfunnsnytten vår har gitt gode og aktive arbeidsdager for mange i Stavanger og omliggende kommuner. Vi er stolte av å ha gjort en forskjell i mange sine liv, og vært med på å gi bedrifter en solid og stabil arbeidsstokk.  Dette har vi tenkt å fortsette med i 50 år til.

Men vi skal ikke bare gå i det samme sporet, vi skal fornye bransjen og gi arbeidsinkludering økt oppmerksomhet. Januar 2022 ble vi Kopano partner.

Kopano er en allianse av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter, og eid av det offentlige. Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet.

Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Vi er eid av det offentlige og er til for folk flest.

Vår styrke er bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering. I 2022 vil Kopano-kjeden omsette for 1.1 milliarder kroner og ha over 800 ansatte. Vi forvalter til sammen 2 500 tiltaksplasser, og er vårt ansvar bevisst når det gjelder vårt samfunnsoppdrag.

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.

Årsrapporter

Ønsker du å lese våre årsrapporter? Klikk på lenken under.