Folk til jobben!

Å få mennesker tilbake til arbeidslivet er "eksistensgrunnlaget" i Allservice. Det er dette vi jobber for hver eneste dag. For å hjelpe oss å holde fokus, har vi fastlagt følgende verdier for vår virksomhet: forstå – forsterke – forene. I over 40 år har vi i Allservice jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. Det er vi stolte av!

 

Allservice eies av de omkringliggende kommunene, og er et ideeltaksjeselskap. Vårt overskudd reinvesteres i utvikling av selskapet. Vårt kundeperspektiv er todelt: På den ene siden skal vi tilby mennesker det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet, på den andre siden er vi et ressurssenter for bedrifter, offentlige og det private som vil ha utført et spekter av tjenester.

 

Forstå

Vi må forstå den enkelte. Hvilket utgangspunkt har vedkommende? Begrepet skreddersøm passer godt her. Vi skreddersyr løsninger som er tilpasset den enkelte og innretter vår innsats deretter.

Forsterke

Vi skal forsterke den enkeltes evner og ferdigheter. Gjennom ulike program legger vi til rette for at folk trenes opp til å møte det ordinære arbeidslivet.

Forene

Vi skal forene den enkelte med arbeidslivet. På den ene siden må vi oppfatte hva arbeidsgiveren ønsker, og på den andre siden hva våre deltakere mestrer.