Gå tilbake Tilbake til karriereomstilling

Kontaktetablering bedrift

Det å få innpass hos bedrifter når en leter etter nye yrkesveier kan være utfordrende. Dette gjelder spesielt for arbeidssøkere som har lite eller ingen arbeidserfaring og som trenger å prøve ut arbeid i reelle omgivelser for å identifisere sine ønsker, sterke og svake sider, og preferanser for arbeid.

Praksisperioden kan videre bidra til å videreutvikle arbeidssøkers ferdigheter, og arbeidsgiveren kan være referanse i forbindelse med jobbsøknader. I tillegg kan en legge til praksisperioden som arbeidserfaring på CV’en sin. Dermed kan utsiktene til å få ordinært arbeid bli bedre gjennom en praksisperiode. En kort praksisperiode hvor en får vist seg frem som en «levende søknadstekst» kan ofte resultere i starten på din nye karriere.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Gjennom kontaktetablering gjør vi følgende følgende:

– kartlegger muligheter for å starte opp hospitering/praksis hos en bedrift

– etablerer kontakt og deltar på møte med bedrift

– følger opp praksis/ansettelse i bedrift med samtaler og besøk på arbeidsplass