Gå tilbake Tilbake til karriereomstilling

Karriereveiledning

Allservice tilbyr karriereveiledning for deg som vil finne nye yrkesveier eller styrke din nåværende arbeidssituasjon. Sammen med våre erfrarne jobbkonsulenter får du bistand til å ta viktige yrkesvalg i livet ut fra et solid grunnlag. I denne sammenheng er det viktig å være klar over egne egenskaper, styrker og interesser som styrker målrettetheten for å profilere seg selv og sine egenskaper i arbeidsmarkedet.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Gjennom karriereveiledning får du kunnskap om følgende:

– Deg som person og dine sterke sider

– Stillinger og yrker der du får benyttet dine sterke sider

– Hvordan bygge videre på og styrke dine sterke sider

– Drivkraft for motivasjon

– Din atferd i pressede situasjoner

– Atferds innvirkning på miljøet rundt deg.

– Dine interesser som et grunnlag for videre karriere