Gå tilbake Tilbake til opplæring

Jobbsmak

Den beste tilbakeføringen til arbeidslivet skjer ute i en ekte jobb. Derfor har vi et stort antall mennesker utplassert internt i våre driftsavdelinger; Autoteamet, Parkpatruljen og Packpartner.

 

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Arbeidstrening på egne premisser

Arbeidstreningen gjelder for personer enten med nedsatt arbeidsevne eller særlige usikre yrkesmessige forutsetninger som har behov for tett og bred oppfølging. Arbeidstreningen skjer på den enkeltes premisser hvor målet er å styrke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og muligheter for å komme i gang med utdanning.

 

Arbeidstreningen fokuserer på faglig opplæring og de krav og forventninger en vil møte i ordinært arbeidsliv. Det kan eksempelvis handle om hvordan en går frem for å tilpasse eg nytt arbeidsmiljø og skape tillit hos arbeidsgiver, samt opplæring i rettigheter og plikter den enkelte arbeidstaker har i henhold til Arbeidsmiljøloven. Etter ønske tilbyr Allservice også opplæring i formell kompetanse og mulighet for å foreta et læreløp. 

Personlig utvikling

En får gjennom arbeidstrening hos Allservice mulighet til å lære om fornuftig målsetting for seg selv, hvordan planlegge og strukturere arbeidsdagen, hvordan motivere seg selv, og hvordan en kan håndtere konsekvenser og motstand. En kan også få tilbud om veiledning knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.

Kartlegging & vurdering

Allservice foretar grundig kartlegging av både ressurser og utfordringer via anerkjente verktøy I forhold til helse, språk, lesing og skriving, sosial kompetanse, og faglig/real- kompetanse.