Inkluderingspartner

Inkluderings-partner

Ønsker du å bli inkluderingspartner?

Vi tror på at nøkkelen til suksess ligger i relasjon, trygghet og tillit. Derfor kaller vi de bedriftene som samarbeider med oss for inkluderingspartnere. 

Inkluderingspartnere er bedrifter som samarbeider med oss på ulike nivåer. Dette kan være gjennom formidling av arbeidskraft til ordinært arbeidsliv eller utdanning, samt gjennom kjøp av våre produksjonstjenester. Produksjonsområdene våre bidrar til at flere kan ta del i arbeidslivets gleder.

Det er viktig for oss at våre inkluderingspartnere føler seg trygge i samarbeidet med oss. Derfor tilbyr vi en helt kostnadsfri og uforpliktende intensjonsavtale. Vi streber etter en vinn-vinn-situasjon, der begge parter nyter godt av samarbeidet, samtidig som vi alle bidrar til sosial bærekraft.

Det spiller ingen rolle om din bedrift har et 10 eller 100 % behov. Vi trenger tilgang til næringslivsarenaer for kartlegging av ressurser, sosial trening og kompetanseheving i varierende lengde og omfang. Det viktigste for oss er at bedrifter er åpne for å inkludere og tilrettelegge for at flere skal få en mulighet til å ta del i arbeidslivet.

Samarbeidet med oss vil gi din bedrift en rekke fordeler. For det første vil dere kunne skape en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Dette kan føre til økt trivsel og kreativitet blant de ansatte, samtidig som det styrker omdømmet til bedriften som en samfunnsbevisst aktør.

Videre vil samarbeidet med oss gi dere muligheten til å oppdage og utvikle talent fra utenforskapet, som kan tilføre verdifulle perspektiver og ferdigheter til organisasjonen.

Vår visjon er å skape en positiv forskjell innen sosial bærekraft, og det oppnår vi sammen med våre inkluderingspartnere. Vi er dedikert til å hjelpe dem med å finne skreddersydde løsninger for deres bedrift, slik at vi i fellesskap kan gi mennesker muligheten til å komme inn i lønnet arbeid.

Lisbeth Berntsen
Ta kontakt og se hva vi kan gjøre for dere.
Registrer dine rekrutteringsbehov
Slik formidler vi arbeidskraft
  1. Vi kartlegger bedriften og det fremtidige arbeidsbehovet på kort og lang sikt. Vi fokuserer også på arbeidsmiljø for å kunne finne rett person til jobben. Prosessen med å finne riktig kandidat begynner så snart inkluderingspartner melder inn et behov for arbeidskraft.
  2. Bedriften får hjelp av våre veiledere med å finne den beste kandidaten til arbeidsbehovet. Ved behov for prekvalifisering blir vi brobygger mellom bedrift og NAV. Vår representant håndterer kommunikasjonen mot NAV for bedriften.
  3. Arbeidspraksis og evaluering er hovedsakelig tre måneder. Inkluderingspartner og arbeidstaker blir tett fulgt opp. Bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  4. Målet med Arbeidsløftet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.
Start video
Dette sier våre samarbeidspartnere