Inkluderingspartner

Inkluderings-partner

Inkluderingspartner

Nøkkelen ligger i relasjon, trygghet og tillit. Bedrifter som samarbeider med oss kaller vi inkluderingspartnere. For å kvalitetssikre Arbeidsløftet vil vi være til stede og jobbe tett med våre inkluderingspartnere.

Da kan vi finne bedriftens behov og bli kjent med arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver. Først da kan vi finne rett person og legge til rette for at våre inkluderingspartnere kan hjelpe mennesker til å komme inn i lønnet arbeid.

Bilde av en gruppe av våre ansatte
Har du behov for rekruttering?

Vi hjelper våre inkluderingspartnere med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens behov og finner riktig person til jobben. Sammen løfter vi mennesker inn igjen i arbeidslivet på en trygg måte.

Silje Aukland
Ta kontakt og se hva vi kan gjøre for dere.
Registrer dine rekrutteringsbehov
Slik gjør vi det
  1. Vi kartlegger det fremtidige rekrutteringsbehovet på kort og lang sikt, og hva bedriften trenger. Vi fokuserer også på arbeidsmiljø for å kunne finne rett person til jobben. Rekrutteringsprosessen begynner så snart inkluderingspartner melder inn bemanningsbehovet.
  2. Bedriften får hjelp med å finne den beste kandidaten til den ledige stillingen. Ved behov for prekvalifisering blir vi brobygger mellom bedrift og NAV. Vår representant håndterer kommunikasjonen mot NAV for bedriften.
  3. Arbeidspraksis og evaluering er hovedsakelig tre måneder. Inkluderingspartner og arbeidstaker blir tett fulgt opp. Bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  4. Målet med arbeidsløftet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping. Også etter ansettelse garanteres oppfølging av bedriften.
Start video
Dette sier våre samarbeidspartnere