Inkluderingspartner

Inkluderings-partner

Har du behov for arbeidskraft?

Nøkkelen ligger i relasjon, trygghet og tillit.

Bedrifter som samarbeider med oss kaller vi inkluderingspartnere. For å kvalitetssikre Arbeidsløftet vil vi være til stede og jobbe tett med våre inkluderingspartnere.

Vi hjelper våre inkluderingspartnere å finne riktig løsning for sin bedrift slik at vi sammen kan skape en positiv forskjell innen sosial bærekraft. 

Først da kan vi finne rett person og legge til rette for at våre inkluderingspartnere kan hjelpe mennesker til å komme inn i lønnet arbeid.

Sammen løfter vi mennesker inn igjen i arbeidslivet på en trygg måte.

Lisbeth Berntsen
Ta kontakt og se hva vi kan gjøre for dere.
Registrer dine rekrutteringsbehov
Slik gjør vi det
  1. Vi kartlegger bedriften og det fremtidige arbeidsbehovet på kort og lang sikt. Vi fokuserer også på arbeidsmiljø for å kunne finne rett person til jobben. Prosessen med å finne riktig kandidat begynner så snart inkluderingspartner melder inn et behov for arbeidskraft.
  2. Bedriften får hjelp av vår kundeansvarlig med å finne den beste kandidaten til arbeidsbehovet. Ved behov for prekvalifisering blir vi brobygger mellom bedrift og NAV. Vår representant håndterer kommunikasjonen mot NAV for bedriften.
  3. Arbeidspraksis og evaluering er hovedsakelig tre måneder. Inkluderingspartner og arbeidstaker blir tett fulgt opp. Bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  4. Målet med Arbeidsløftet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping. Også etter ansettelse garanteres oppfølging av bedriften.
Start video
Dette sier våre samarbeidspartnere