Inkluderingspartner

Inkluderings-partner

Ønsker du å være med på å skape en mer inkluderende arbeidsplass?

 

Vi tror på at alle har noe å bidra med, uansett bakgrunn. Derfor jobber vi for å inkludere mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Som inkluderingspartner kan din bedrift bidra til å skape et mer mangfoldig arbeidsliv.

Du kan gjøre dette ved å:

  • Formidle arbeidskraft til ordinært arbeidsliv eller utdanning
  • Kjøpe våre produksjonstjenester
  • Gi oss tilgang til næringslivsarenaer for kartlegging av ressurser, sosial trening og kompetanseheving

 

Samarbeid med oss gir din bedrift en rekke fordeler:

  • Du skaper en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet
  • Du oppdager og utvikler talent fra utenforskapet
  • Du styrker omdømmet ditt som en samfunnsbevisst aktør

 

Vi er dedikert til å hjelpe våre inkluderingspartnere med å finne skreddersydde løsninger. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og vi er tilgjengelige for oppfølging gjennom hele samarbeidet.

Det spiller ingen rolle om din bedrift har et 10 eller 100 % behov. Det viktigste for oss er at bedrifter er åpne for å inkludere og tilrettelegge for at flere skal få en mulighet til å ta del i arbeidslivet.

Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan du kan bli med på å skape en mer inkluderende arbeidsplass!

lene MB ASHEIM

Ta kontakt og se hva vi kan gjøre for dere.

Registrer dine rekrutteringsbehov
Slik formidler vi arbeidskraft
  1. Vi kartlegger bedriften og det fremtidige arbeidsbehovet på kort og lang sikt. Vi fokuserer også på arbeidsmiljø for å kunne finne rett person til jobben. Prosessen med å finne riktig kandidat begynner så snart inkluderingspartner melder inn et behov for arbeidskraft.
  2. Bedriften får hjelp av våre veiledere med å finne den beste kandidaten til arbeidsbehovet. Ved behov for prekvalifisering blir vi brobygger mellom bedrift og NAV. Vår representant håndterer kommunikasjonen mot NAV for bedriften.
  3. Arbeidspraksis og evaluering er hovedsakelig tre måneder. Inkluderingspartner og arbeidstaker blir tett fulgt opp. Bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
  4. Målet med Arbeidsløftet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.
Start video
Dette sier våre samarbeidspartnere