Gå tilbake Tilbake til karriereomstilling

Livsstilsveiledning

Livsstilsveiledning er et tilbud for deg som vil skape balanse i hverdagen. Veiledningen går over en periode på 3 måneder med samtaler, oppgaver, ukemål og oppfølging.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Kartlegger fysisk helse, stress m.m

Med utgangspunkt i døgnets 24 timer kartlegges søvnrytmer, fysisk helse, tidsbruk, kosthold, familie og arbeidsforhold. Dette gir et videre innblikk i faktorer som kan påvirke økonomi og stress.

Klargjør for struktur i hverdagen

Sammen med en erfaren veileder finner vi din
indre drivkraft og motivasjon til strukturendringer i
hverdagen som gir mestring og økt livskvalitet.

Gjør deg bevisst på balanse

Resultater av kartleggingen gir et godt overblikk og brukes for å gjøre deg bevisst på hva som skaper balanse i livet ditt.