Gå tilbake Tilbake til opplæring

Grunnleggende opplæring

Over 30% av alle voksne i Norge – over 1 million mennesker – leser og skriver så dårlig at de kan ha problemer med å mestre kravene i arbeidslivet. Det kan være ting som å skrive en søknad, sende en mail eller forholde seg til skriftlige beskjeder. Allservice bidrar med de rette løsningene.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Lese– og skriveopplæring

Allservice gir opplæring som øker lese- og skriveferdigheter. Undervisningen skjer enten i våre lokaler eller ute hos den enkelte bedrift. Vi tilpasser innhold og mengde til dine aktuelle behov.

Matematikk opplæring

Ønsker du å styrke regneferdighetene dine tilbyr vi differensierte opplegg etter det ståsted du har. Gjennom systematisk arbeid vil vi bevisstgjøre, skape interesse og forståelse for matematikkfaget og regneferdigheter generelt.

Arbeidslivets krav og forventninger

Vi tilbyr kurs som tar for seg intervju, arbeidslivets rammer og forventninger. Vi ser på hvordan du raskt kan tilpasse deg et nytt arbeidsmiljø og tar for oss grep som er viktige å ta for å skape tillit hos arbeidsgiver.