Aktuelt

. Odin er lærling i IKT-faget. Eric er lærekandidat i lager og logistikk. Åse er lærekandidat i IKT-faget. Erling er lærekandidat i salg – og service, butikkfaget. Dimitri er lærekandidat i salg – og service, butikkfaget. Foran er Tomasz, som er lærekandidat i IKT-faget.
Her er alle lærlingene våre samlet. Fra venstre Pål, lærekandidat i kontor og administrasjon, resepsjonsfaget. Malik er lærekandidat i lager og logistikk. Kjersti er lærekandidat i tømrerfaget. Odin er lærling i IKT-faget. Eric er lærekandidat i lager og logistikk. Åse er lærekandidat i IKT-faget. Erling er lærekandidat i salg – og service, butikkfaget. Dimitri er lærekandidat i salg – og service, butikkfaget. Foran er Tomasz, som er lærekandidat i IKT-faget.

Flere får fagbrev og kompetansebevis

– Det er utrolig kjekt at flere av våre brukere er i gang med intern utdanning som fører til fagbrev eller kompetansebevis. Det gir muligheter for videre karriere i ordinært arbeid eller et karriereløft internt i bedriften, sier Randi Sirevåg, fagligveileder hos Allservice.

Våre brukere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) får arbeidsoppgaver som er tilpasset hver enkelt. Nå er flere i gang med utdanning.

Formålet med VTA er å gi arbeid som bidrar til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Arbeidsdeltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

– Vi vet at med med riktig tilrettelegging kan alle oppleve mestring og arbeidsglede, sier Sirevåg.

Allservice tilbyr fagopplæring med mulighet for fagbrev eller kompetansebevis i fem ulike fag, samt hospitering i ordinært arbeid.