Aktuelt

Derfor er arbeid viktig

Selv om arbeidsledigheten i Rogaland er lav og situasjonen er bedre enn på flere år, må vi ikke glemme at det fortsatt er mange som ikke er inkludert i arbeidsfellesskapet.

Dette gjelder mennesker i alle aldre med ulik bakgrunn. Årsaker til utenforskapet kan være av psykiatrisk eller somatisk art. I noen tilfeller er årsaken ukjent. Må vi vite årsaken til utenforskapet? Nei. Respekten for enkeltmennesket må gå foran vår iver etter å vite. Vi må alle ta oss tid til å lytte og forstå. Vi må være interesserte i andre, være tilstede i andres liv og gi av oss selv.   

Å ikke være i jobb vil for mange innebære at man kjenner på et stort press fra alle kanter; familie, venner og samfunnet generelt. Man opplever å bli stemplet som en som er utenfor fellesskapet. Det kan medføre en følelse av usikkerhet som negativt påvirker både tanker og handlinger.

Jeg har vært så heldig å ha arbeid helt siden jeg var ferdig med min utdannelse, bortsett fra en kortere periode der jeg fikk kjenne på følelsen av å være utenfor fellesskapet.  Stort sett har det vært gode dager der jeg har sett frem til å gå på jobb, men det har også vært perioder der jeg har tenkt at det å gå på jobb er det siste jeg ønsker. I tunge perioder er det lett å si at det å gå på jobb skyldes at jeg trenger pengene. Min livssituasjon er slik at jeg er avhengig av å ha en fast inntekt. Hver måned. Hele året. Dette er et viktig argument, men etter hvert som jeg har blitt eldre, og forhåpentligvis mer fornuftig, har jeg erfart at det er helt andre argumenter som får meg til å stå opp om morgenen.

Jeg har flotte arbeidskollegaer som bidrar til at jeg og andre skal trives

Jobben min gir meg utfordringer som jeg mestrer og liker og jeg får brukt mine talenter, kompetanse og erfaring.

Jeg får le sammen med andre og bygger stadig nye relasjoner til andre mennesker.

Jobben gir mening og livskvalitet – derfor er arbeid viktig

Alle kan.