Gå tilbake Tilbake til opplæring

BKA – for bedrifter

BKA – Basiskompetanse i arbeidslivet, er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning. Både private og offentlige virksomheter kan søke. BKA bidrar til høyere effektivitet, færre feil og bedre rapportering.

Ta Kontakt

Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor for vurdering og innsøking til våre leveranser.

Offentlig tilskuddsordning

Det offentlige bevilger hvert år store summer til kurs i lesing, skriving, regning samt muntlige og digitale ferdigheter. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk.

Vi gir søknadsassistanse

Din bedrift og kan sammen med Allservice søke om BKA-midler. Vi har mange års erfaring med dette i samarbeid med bl.a. Boreal Transport Sør.

Bransjerettet opplæring

BKA skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet, samtidig som ansatte motiveres og selvføleslen styrkes.