Avklaring for minoritets­språklige

Hva er AFM?

Er du usikker på hvor mye du kan arbeide, og hva slags jobb som kan passe for deg?

Dette tiltaket er for deg som snakker lite eller ingenting norsk og har lite arbeidserfaring og skolegang.

Kanskje du også har helseutfordringer eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne jobb?

AFM hos Allservice

Du får hjelp til å finne ut av mulighetene dine for jobb eller utdanning/opplæring. 

En fast veileder på kurset følger deg gjennom kurset. Sammen finner dere ut hvilke aktiviteter som passer for deg, og hvor mye aktivitet du kan gjennomføre hver uke.

Du kan også få mulighet til å prøve deg i arbeidsutprøving. Hvis du trenger tolk for å være med kurset vil du få det.

Vi er opptatt av at deltaker skal bli møtt med respekt og være med å påvirke sin egen prosess. Allservice skal være fleksible, inkluderende og løsningsorienterte i dialog med deltaker.

En viktig suksessfaktor er individuell tilpasning med utgangspunkt i deltakers behov.

Vi tror at alle kan bidra med noe uansett situasjon.
Prosessen vår

Tiltaket skal gi en avklaring av mulighetene dine for jobb eller utdanning/opplæring.

Tiltaket blir individuelt tilrettelagt slik at hver kandidat får bistand ut fra sitt behov og sine forutsetninger. 

Eksempler på aktivitet: 

Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.

Allservice startet opp med AFM januar 2023 og har fått tildelt 42 plasser. 

NAV søker deltaker inn til oss, vi har ikke mulighet til å ta inn deltaker direkte.