Arbeidsløftet

Hva er arbeidsløftet?

Arbeidsløftet har som visjon å skape den beste løsningen på arbeidsinkludering. Målsetninger er å opprette et næringslivsnettverk som bidrar til å løse en av Norges største bærekraftsutfordringer.

Hvordan?

  •  Illustrere hvordan arbeidsinkludering kan ha positiv innvirkning på følgende fem parametere i organisasjonen – Tilknytning, motivasjon, ledelse, arbeidsmiljø og prestasjon/lønnsomhet.
  • Informere og bygge ned skiller og fordommer rettet mot vår bransje og menneskene som vi representerer.
  • Være til stede.
  • Utfordre etablere sannheter.
  •  Åpen dialog mellom alle interessenter.
  • Skape møteplasser.
  • Bygge gode systemer.


Vi skal sammen finne gode løsninger på hvordan inkludering kan bli en vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Samarbeid er nøkkelen og vi inviterer næringslivet til å være med på det «inkluderende» skiftet – Arbeidsløftet. 

Play Video about Arbeidsløftet
Inkluderingspartner

Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Hage og anlegg

Hver dag sørger vi for at grøntarealer skinner, idrettsplasser er i topp stand, private hager er ryddige og at fasaden på næringsbygg og borettslag er rene og pene.

Lager og logistikk

Vi har lang erfaring innen e-handel og har utviklet en optimal plattform for ordrehåndtering, pakking og utsendelse. Allservice er et komplett lager- og logistikksenter.

Industriell produksjon

Vi er markedsledende innen plastpakking og adressering, men vi kan bidra med mye mer. Alt fra trevare til installasjon av software – vi får til det meste!

Arbeidsløftet gjør det enklere å være inkluderende.
Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.