Arbeidsløftet

Hva er arbeidsløftet?

Arbeidsløftet, som er et næringslivsnettverk, skal skape en forskjell innen sosial bærekraft. Gjennom samhandling skal næringslivsnettverket, bestående av inkluderingspartnere, bidrar til å skape en positiv endring på en av Norges største bærekraftsutfordringer: arbeidsinkludering.

Hvordan?

  •  Illustrere hvordan arbeidsinkludering kan ha positiv innvirkning på følgende fem parametere i organisasjonen; Tilknytning, motivasjon, ledelse, arbeidsmiljø og prestasjon/lønnsomhet
  • Informere og bygge ned skiller og fordommer rettet mot vår bransje og menneskene som vi representerer
  • Oppfølging og tilstedeværelse i alt vi tilbyr av tjenester
  • Utfordre etablere sannheter
  •  Åpen dialog mellom alle interessenter
  • Skape møteplasser som bidrar til samhandling
  • Bygge gode systemer  

 

Inkluderingspartnere er bedrifter som vi samarbeider med enten via formidling av arbeidskraft til ordinært arbeidsliv/utdanning og gjennom kjøp av våre produksjonstjenester. Produksjonsområdene våre bidrar til at flere kan ta del i arbeidslivets gleder. 

Sammen skal vi finne gode løsninger på hvordan mangfold kan bli en vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Samarbeid er nøkkelen og vi inviterer næringslivet til å være med på det «inkluderende» skiftet – Arbeidsløftet.

Play Video about Arbeidsløftet
Inkluderingspartner

Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Hage og anlegg

Hver dag sørger vi for at grøntarealer skinner, idrettsplasser er i topp stand, private hager er ryddige og at fasaden på næringsbygg og borettslag er rene og pene.

Lager og logistikk

Vi har lang erfaring innen e-handel og har utviklet en optimal plattform for ordrehåndtering, pakking og utsendelse. Allservice er et komplett lager- og logistikksenter.

Industriell produksjon

Vi er markedsledende innen plastpakking og adressering, men vi kan bidra med mye mer. Alt fra trevare til installasjon av software – vi får til det meste!

Arbeidsløftet skaper en forskjell.
Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.