Aktuelt

Arbeidsglede = livsglede

Samfunnsansvaret ligger i DNAet til Allservice. Vårt viktigste oppdrag er å spore til et rollebytte fra passiv mottaker til aktiv deltaker for den enkelte. For de som står lengst fra arbeidslivet handler det om arbeidsglede og som en naturlig konsekvens av det, livsglede. Vårt virkemiddel er tilrettelagte og meningsfulle arbeidsoppgaver, som rommer mestring og opplevelse av mening.

For de som står nærmere arbeidslivet gjør vi en reorientering av deres liv gjennom styrkebasert tankegang for å gjøre dem til gode arbeidstakere i vanlig arbeidsliv. Her handler det om å finne styrker hos de enkelte slik at vedkommende overkommer egne begrensninger. Vi tror at alle kan.

Derfor er vi også avhengige av gode samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere som ikke bare gir våre deltagere en ny sjanse men som en konsekvens av dette også får gode arbeidstakere og kolleger gjennom vår formidling.

Gi noen i utenforskapet en sjanse. Ta kontakt for en uforpliktende prat.
Du gjør en forskjell!

Ring oss på 90 62 09 00 eller sende epost til: post(at)allservice.no