Aktuelt

Arbeidsglede – arbeidslyst!

Det er noen flotte og viktige ord, og jeg tenker ofte på hvor heldig jeg er som opplever så stor arbeidsglede på Kvaleberg hvor jeg har en jobb jeg stortrives i. Vi må snakke mer om arbeidsglede, hvor stor betydning det også har for helsen og det å være bevisst at vår arbeidsglede er en del av vår livskvalitet og identitet. Hver og en av oss ville få en bedre hverdag dersom vi kjenner glede ved å utføre jobben vår!

Det finnes stor dokumentasjon på at arbeidsglede/engasjement er en viktig faktor for å øke produktivitet, kundetilfredshet, nyskapning, lavere sykefravær etc.. Men for meg å få være med på å tilrettelegge gode arbeidsplasser for arbeidstakere med spesielle behov gir meg stor glede og energi. Når jeg opplever mestring hos arbeidstakerne, opplever at de når sine små og store mål, viser trygghet/trivsel, når jeg ser vekst og utvikling, stoltheten over ferdig resultat, fornøyde kunder, gjennomført kompetanse som gir sertifikater eller kompetansebevis, når nye vennskap skapes og når vi får til en samhørighet i et miljø med anerkjennelse og respekt kjenner jeg på arbeidsgleden sammen med gode kollegaer.

Arbeidsglede er når vi jobber sammen eller bare opplever noe sammen.  Når vi deler den første morgenkaffen, når vi er sammen på tur i turgruppene og deler pølser fra termosen, når vi er på utenlandstur og f.eks opplever saltgruvene i Krakow, når vi mottar gode tilbakemeldinger fra kunder og NAV sammen, eller når det er mulighet for å komme tilbake litt tidligere fra ferie.. – så tilhører vi et arbeidsfellesskap som heter Kvaleberg hvor vi er en flokk som hører sammen og skaper resultater sammen. Delt glede gir dobbel glede og arbeidsglede smitter!

Verdien i å bli sett og hørt på arbeid hver dag og også kunne bruke humor. Det er aldri negative tanker i et latteranfall og det er stressreduserende.  Arbeidsglede for meg er å få være engasjert, være tilstede med empati og kompetanse og når jeg blir så oppslukt at dagene flyr og ikke strekker til da er jeg i flyt! Å føle seg til nytte gir en grunnstemning av glede som igjen engasjerer. Det å investere noe ekstra, følelse av betydning, stolthet og eierskap med bestemmelse over arbeidsplassen gir arbeidsglede.

Arbeidsglede skapes i et positivt samspill mellom kollegaer, leder og virksomhet, hvor de ansatte er den viktigste ressursen. Det er viktig å dele gode historier, vise begeistring og være konstruktiv. For arbeidsglede både smitter og virker. Jobben blir mer enn en plass å heve lønnen når vi opplever å løfte hverandre og få til et godt resultat sammen.

Randi Sirevåg – Personalleder