Arbeids­forberedende trening

Hva er AFT?

Arbeidsforberedende trening (AFT) er for mennesker med helsemessige og sosiale utfordringer, manglende arbeidserfaring og/eller manglende utdanning.

Formålet med AFT er å gi mennesker som har behov for arbeidstrening, arbeidsevnevurdering og kvalifisering et individuelt tilbud med oppfølging med sikte på formidling til utdanning eller ordinært arbeidsliv.

Play Video about Hva er AFT
AFT hos Allservice

Hver dag opplever vi hvor viktig hver enkelt arbeidsplass er for et menneske – og ikke minst hvor viktige ulike mennesker er for hver enkelt arbeidsplass. Vi ser styrker – det er vi stolte av!

Vi er opptatt av at deltaker skal bli møtt med respekt og være med å påvirke sin egen prosess. Allservice skal være fleksible, inkluderende og løsningsorienterte i dialog med deltaker.

En viktig suksessfaktor er individuell tilpasning med utgangspunkt i deltakers behov, med mål om å finne best mulig jobbmatch. Slik opplever vi å få til verdifulle prosesser i arbeidspraksis og ansettelser.

Vi tror at alle kan bidra med noe uansett situasjon.
Prosessen vår

Tiltaket skal gi bistand til den enkelte kandidat med sikte på å komme i ordinært lønnet arbeid eller utdanning. Tiltaket blir individuelt tilrettelagt slik at hver kandidat får bistand ut fra sitt behov og sine forutsetninger. 

Oppfølging foregår i form av samtaler, gruppesamlinger og arbeidstrening hos oss og hos ordinære bedrifter.

Oppfølgingen på arbeidsplassen blir gitt i form av råd og veiledning til både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen. 

Brukerperspektivet ligger til grunn for all samhandling.

Kontakt oss
Er det noe du lurer på? Snakk med oss.

Allservice er forhåndsgodkjent for tiltaket AFT og har fått tildelt 78 plasser.

NAV søker deltaker inn til oss, vi har ikke mulighet til å ta inn deltaker direkte.