Aktuelt

Erna Solberg, Petter Stordalen, Ståle Knutsen, Kari Nessa Nordtun, Kjartan Salvesen, Bent Høie, Marianne Chesak, Ingvard Wilhemsen, Tore Christiansen, Pål Mangor Kvammen, Eirik Faret Sakariassen, Tormod Andreassen, John Stangeland, Håvard Dahl - Olssen, Gert-Arne Ingebrigtsen, Hanne Sørvaag, Geir Ullenes, John Peter Hernes og Tone Grindland.

Alle Kan.

Det handler om tilrettelegging, tilpassing og vilje

Vi arbeider med å gi dem som har havnet utenfor et puff tilbake inn i et arbeidsliv som gjør dem i stand til å få og beholde en jobb. Vi gjør dem ofte i stand til å gå fra passive mottakere til aktive deltakere i samfunnet. De i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet koster samfunnet enorme beløp. Spesielt om de mottar ytelser gjennom hele livet. På det personlige plan er prisen folk må betale formidabel.

Vi mener at alle kan, bare det legges til rette for det, og at målet må være at alle skal få utløp for sine drømmer og sitt potensiale. Derfor ønsker vi å sette lys på viktigheten av et inkluderende arbeidsliv. Like lite som dette er kontroversielt er det viktig og noe de aller fleste kan stille seg bak.

Vi har derfor spurt noen offentlige og kjente personer både lokalt og nasjonalt, om hva de synes. Enigheten er slående. Følg oss på Facebook om du vil vite hva de har svart! 

(På bildet: Erna Solberg, Petter Stordalen, Ståle Knutsen, Kari Nessa Nordtun, Kjartan Salvesen, Bent Høie, Marianne Chesak, Ingvard Wilhemsen, Tore Christiansen, Pål Mangor Kvammen, Eirik Faret Sakariassen, Tormod Andreassen, John Stangeland, Håvard Dahl – Olssen, Gert-Arne Ingebrigtsen, Hanne Sørvaag, Geir Ullenes, John Peter Hernes og Tone Grindland).