Allservice arbeider daglig med mennesker og bedrifter innen omstilling- og endringsprosesser, opplæring og kompetanseutvikling. Vi forstår behov, forsterker kompetanse og forener dette med næringslivet på en måte som skaper resultater.